Välj rätt skurmaskin

En ordentlig skurmaskin kostar relativt mycket och därmed är det viktigt att först se över behov och jämföra olika modeller utifrån det behov man har. Det finns allt från de allra enklaste till de mycket avancerade (och betydligt dyrare) modellerna. Genom att välja en modell som möter det behov som finns kan man därmed både få bättre resultat och hålla nere kostnaden.

Stor och snabb – eller liten och smidig

Storleken på skurmaskinen avgör två saker. För det första hur stor yta som kan städas per timme och för det andra var den kommer åt att städa. Är det exempelvis en gymnastiksal kan en större modell väljas. Med den ökade bredden kan större yta skuras på kortare tid. Är det däremot ett café eller annan yta med smalare passager och områden som är svåra att komma åt kan en smalare modell vara mer passande.

Gällande storlek kan man även utgå från var den kommer att stå när den inte används. Ska den stå i en mindre städskrubb bör modell utifrån det väljas.

Material på golvet avgör skuralternativ

En skurmaskin kan skura golvet på flera olika sätt. De olika sätten passar olika golvmaterial och därmed kan underlaget på ett sätt påverka val av maskin.

Rondell

Rondellmodellen är den överlägset vanligaste modellen. Den tvättar golvet med hjälp av en rondell som cirkulerar mot golvet. Så länge som golvet är väldigt jämnt så fungerar denna metod bra. Rondell fungerar bland annat på plast, sten och linoleum.

Vibrerande skurhuvud

Ett annat alternativ är att skurhuvudet vibrerar och på detta sätt ”gnussar” bort smutsen. Denna modell köps ofta av de som vill använda maskinen till flera funktioner. Det är nämligen möjligt att, genom att ha vissa tillägg, polera alternativt slipa golvet med samma maskin.

Borsta på cylinder

När grus ska borstas bort från trottoarer och gator används ofta en borstmaskin med en cylinder. När cylindern snurrar borstas gruset effektivt bort från gatorna. Samma funktionalitet har cylinderborstar på skurmaskiner.

Dessa skurmaskiner är speciellt vanliga när det är grovt golv som ska skuras. Detta så som asfalt, cement eller grovbetong. Fördelen, i jämförelse med rondellen, är att den fungerar mycket bra på ytor som inte är släta. Dessa maskiner brukar kunna användas både till borstning och till skurning. Det som kan skilja är vilka borstar som monteras på maskinen.

Känner du dig osäker så prata alltid med en säljare om vilken skurmaskin som passar ditt behov.

22 Aug 2017

Välkommen

Här kan du läsa om hur du ska göra för att strukurera upp arbetet och spara tid.