Städhjälp underlättar i Stockholm

Ett populärt ord som många använder i dagsläget är livspusslet och det nämns ofta i samband med att familjer upplever svårigheter i att få bitarna till dessa att passa ihop. Kort och enkelt förklarat: man ska hinna åka mellan hem och jobb, man ska hinna lämna och hämta barnen på dagis, man ska hinna köra dessa till olika hobbies och idrotter, man ska hinna städa, laga mat, tvätta, stryka och som grädde på moset så ska man också hinna umgås.

Ser man på ordet livspussel ut det här perspektivet så förstår man också att varje bit måste vara synnerligen välsmord för att de ska gå ihop – särskilt om man ser till familjer som bor i en större stad som Stockholm och där exempelvis trafiken spelar en avgörande roll.

En familj i Stockholm måste – helt enkelt – planera sin vardag och sina liv på ett bättre sätt än vad en familj i en mindre stad behöver göra. Man; även med en god planering så kan en familj i Stockholm tvingas stryka vissa saker och detta helt beroende på att man inte hinner med sig; något måste helt enkelt försvinna och tyvärr så är detta ofta något som går ut över de roliga sakerna av ren kvalitet. Det är också för att förhindra detta som fler och fler familjer väljer en annan lösning.

Man vill inte ge upp den rena kvalitetstiden man får – den ytterst välbehövliga – och därför väljer man att att betala för städhjälp. Städhjälp har för många familjer i Stockholm visat sig vara direkt avgörande i hur vardagen ser ut och hur den förflyter; utan professionell städhjälp så skulle dessa inte hinna med sig och därför är detta något vi uppmuntrar.

Ge din familj mer tid med professionell städhjälp

Kort sagt; tillhör du en av de många familjer som har problem med att få livspusslet att gå ihop och som inte hittar någon tid att avsätta för varandra – ta extern hjälp och anlita ett företag för städhjälp.

Det är inte så dyrt och dessutom så kan ni använda – förutsatt att ni är berättigade till det – använda ert rut-avdrag också ni. Det vill säga – ni kan anlita ett städföretag för städhjälp och därefter dra av upp till halva arbetskostnaden på deklarationen och få tillbaka summan på er skatt.

Fotnot här dock: Vid årsskiftet så kommer rut-avdraget att halveras och således kommer städhjälp – inte bara i Stockholm utan i hela Sverige – att bli lite dyrare. Summan är dock ändå inte så hög och sett till vad man får i form av livskvalitet så är den att anse som en ren investering.

14 Jul 2017

Välkommen

Här kan du läsa om hur du ska göra för att strukurera upp arbetet och spara tid.