Så blir du av med möglet

Har du hittat mögel i din bostad? Då bör du ta itu med det så fort som möjligt. Om du har drababts av astma, lungsjukdomar eller ihållande hosta, då kan du ha drabbats av mögel i ditt hus. Det är svårt att på egen hand upptäcka mögel. Det kan lukta fuktigt och unket. Har man vistats i den miljön mycket – vilket man gör om man bor i den lukten, upptäcker man det inte, förrän man kanske har varit borta ur den och sedan kommer hem. Då har man vant sig vid andra lukter och känner plötsligt hur annorlunda det luktar i sitt hus.

Andra mögelsorter luktar inte men syns

Visst mögel luktar inte. Då blir det nästan omöjligt att hitta möglet. Ser man svarta prickar på väggen, golvet eller något ställe som har blivit angripet i eitt hus, då kan det vara mögel, men helt på det säkra kan du blir först om du anlitar en mögelsaneringsfirma som kommer och inspekterar det eventuella angripna stället. Det först en mögelsaneringsfirma gör är att komma ut och fastställa att det är mögel. Sedan bygger de luftslussar som skyddar omgivningen mot själva saneringen. När man väl börjar riva i möglet, kan mögelsporer spridas med luften. I så fall kan det hända att möglet bara flyttar från det ena stället till det andra.

Anlita mögelsaneringsfirma kan gå på försäkring

Har man ett hus som har drabbats av mögel i sitt hus och behöver anlita en mögelsaneringsfirma kan man kontrollera med sitt försäkringsbolag om man kan få ersättning för mögelsaneringen. Det kan ingå i vissa husförsäkringar (märk väl inte hemförsäkringar, utan en husförsäkring). Om du har tecknat en bra husförsäkring kan det ingå saneringar av olika slag.

Vissa saneringsfirmor har effektiva redskap

En del saneringsfirmor har effektiva redskap. Då har de en bil, eller paketbil med sina rengöringsmedel och slangar som gör att det blir effektivt att spruta på med rengöringsmedel där det behövs som mest. Mögel kan ju få fäste precis var som helst i ett hus; på vinden, i källaren, i själva husstommen och många andra ställen. På många sätt går det att motverka att mögel kan få fäste i ens hus. Det handlar då om att se till så att det alltid är torrt och rent, att ha en miljö som inte ger grogrund för mögel att leva och växa. Mögel behöver organiskt material och fukt för att kunna rota sig, och då är det bästa att se till att det inte finns fukt i närheten av jord, cement, trä, tegel eller puts.

6 Apr 2019

Välkommen

Här kan du läsa om hur du ska göra för att strukurera upp arbetet och spara tid.