Rengöring av tak - så gör du

Rengöring av tak är något som varje villaägare i Sverige borde göra till en årlig rutin. De allt mildare vintrarna gör att alger, mossa och exempelvis lavar frodas på ett mer påtagligt sätt. Detta gör att fukt binds och att det i sin tur kan leda till fuktsprängning då temperaturen väl sjunker. Att rengöra taket minimerar risken för detta och ger ett tak med en längre livslängd.

Rengöring av tak handlar heller inte om något större projekt. Det tar några timmar och det kan delas in i två olika delar: borstning och rengöring med hjälp av algtvätt. Det senare hittar du i en vanlig bygghandel. Att rengöra taket gör att taket dels får en längre livslängd, men dels också en vackrare utstrålning.

Taket spelar en stor roll för hur ett hus upplevs och har man ett tak som är fullt av mossa, gröna lavar eller alger så kommer det också att rinna över på övriga bostaden. Det finns estetiska argument till varför en rengöring av tak bör göras, likväl som det finns ekonomiska.

Så rengör du ditt tak

Det första steget handlar om att ta bort allt som ligger på taket i form av grenar, skräp och exempelvis barr. Detta gör du av den enkla anledningen att dessa saker kommer att påverka avrinningen av vatten från taket. Om man inte tar bort dem - ja, då kan vattnet börja rinna på fel sätt och leda till kostsamma fuktskador. Här kan du använda en vanlig kvast och sopa bort allt ytligt skräp. Var även noga med att rengöra stuprör och detta av exakt samma skäl.

Steg nummer två innebär att du använder algtvätt. Algtvätt tar effektivt bort alla alger och allt annat organiskt från taket, men utöver det så ger det även impregnerande effekt - och därmed också ett ökat, framtida skydd. Läs alltid instruktionerna innan användning. Normalt så handlar det om att sprida ut medlet, sopa ut det och sedan spola av med en vanlig vattenslang.

Högtryckstvätt då? Många husägare faller för frestelsen i att ta fram denna effektiva maskin i samband med allehanda rengöring. Vad gäller taket så gör man emellertid bäst i att låta tvätten stå kvar i garaget. Använder man den på takpannor så kan man skada ytbeläggningen och dessutom så kan det höga trycket få pannorna att ge vika och spricka. Undvik!

Ta hjälp av en takläggare i Stockholm

Taket är, till skillnad från andra områden på en villa, farligt att vistas på. För att rengöra ett tak så måste man sätta säkerheten i första rummet. Prio ett är att se till att det finns säkerhetslinor och att dessa är förankrade på ett säkert sätt. Ett fall kan innebära livsfara och det bör alltid tänkas både och och två gånger innan man ger sig upp på taket - i synnerhet då rengöring, som sagt, kommer att inkludera vatten och att det kan bli halt.

Man kan alltid anlita professionell hjälp och låta en takläggare i Stockholm sköta jobbet med rengöring. En takläggare i Stockholm har vanan och en annan fördel med detta beslut är att man också får en professionell översikt. Hur ser ditt tak ut egentligen? Kommer någonting att behöva göras i framtiden - och hur ser den estimerade livslängden ut? Genom att låta en professionell takläggare i Stockholm göra en besiktning i samband med rengöring av taket så kan man som husägare börja planera för framtiden och lägga undan en buffert för ett framtida byta av tak.

19 Oct 2021

Välkommen

Här kan du läsa om hur du ska göra för att strukurera upp arbetet och spara tid.