Rätt ledarskap ger resultat

Få branscher är så pass baktalade som städbranschen. Dels så handlar det om att städning och yrket städare ses som ett arbete som vem som helst kan göra och dels så handlar det om att städtjänster i sig anses som “ fula “ att använda sig av. Det senare är något som håller på att förändras då fler väljer att använda sig av det avdrag som är möjligt att nyttja för hushållsnära tjänster. Konkret så kan en familj i Stockholm anlita en städfirma för hemstädning och dra av halva kostnaden för arbetet på sin deklaration - detta då hemstädning ingår i det så kallade Rut-avdraget.

Tack vare att fler väljer att anlita en städfirma i sin vardag så har också statusen kommit att höjas för de som arbetar inom branschen. Kraven ökar från kunderna och fler inser att det krävs professionalism även då det kommer till städning. Det är bra och ytterligare en fördel som kommit som en följd av denna skattereduktion. Överlag så har städbranschen kommit att bli mer professionell än tidigare - med det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Tyvärr finns det fortfarande företag som ser sina anställda som förbrukningsvaror snarare än som leverantörer av en specifik tjänst och produkt. Detta förklaras av orimliga krav på övertid, usla villkor, avsaknad av kollektivavtal och av dåliga löner i stort.

Kort sagt: ett dåligt ledarskap som leder till uppsägningar, nyrekryteringar och - i slutändan - färre kunder. Av förklarliga skäl: en kund anlitar företaget en gång, får ett undermåligt arbete utfört och väljer bort företaget i framtiden. Det går bara att locka med lägre priser till en viss gräns; någonstans måste också en högkvalitativ tjänst levereras.

Vi skulle säga att ett bristande ledarskap är en stor del av förklaringen till varför så många företag i städbranschen inte klarar av att leverera det kunderna förväntar sig - och betalar för.

En ledarskapsutbildning ger fler nycklar

Det finns en logisk förklaring till varför det ser ut som det gör. Hur ska man kunna leda en grupp om man saknar utbildning för att göra så? Ledarskap är ingenting man föds med, det handlar om att träna och hela tiden lära sig nya saker. Du kanske ser dig själv som en god ledare - en chef som de anställda lutar sig mot och litar på - men i verkligheten så är din ledarstil någonting som de bara vill slippa.

Lönen och avtalen är en sak som påverkar, men likaså så spelar ditt bemötande, din förmåga att hålla ihop en grupp och ditt ledarskap en stor roll. Som inom alla andra branscher och hur man utvecklas till en ledare där så kan en ledarskapsutbildning vara lösningen även för dig som företagare inom städbranschen i Stockholm.

En ledarskapsutbildning tar ungefär ett år att genomföra - ett år där man får lära sig vilka nycklar som krävs för att dyrka upp låsen i syfte att skapa en arbetsgrupp som trivs och som är villiga att ta det extra steget. Det är definitivt något att överväga. För dig som kund - om du är i behov av exempelvis hemstädning - så är den här frågan något du ska eftersöka.

Tydligt ledarskap skapar bättre arbetsmiljöer

Om du står inför att anlita en städfirma i Stockholm och känner osäkerhet kring vilken du ska välja så är personalomsättning en punkt att titta närmare på. Ett företag som har samma personal - år ut och år in - är alltid att föredra framför motsatsen. Det tyder på att företagsledaren tar frågan om ledarskap på allvar och han/hon förmodligen har en relevant utbildning inom området att falla tillbaka på.

Inte minst blir frågan om personalomsättning viktig sett till din egen säkerhet. Du öppnar dörrarna till ditt eget hem, du ger fri passage till en okänd människa och det handlar således om en risk.

Om personen i fråga nyligen börjat som städare - finns då en risk för att någonting försvinner från ditt hem? Inte nödvändigtvis, men den är betydligt större än om städaren i fråga har arbetat inom samma företag under flera år och som i och med detta verkligen trivs inom sitt yrke och med företaget han/hon representerar.

7 Jul 2018

Välkommen

Här kan du läsa om hur du ska göra för att strukurera upp arbetet och spara tid.