Mobil telefonväxel ett lyft för städfirman

En telefonväxel är ett bra sätt för ett företag att bli mer tillgängligt, och för ett företag som vill kunna ta emot många uppdrag utan att låta kunden få en upptagetton i luren är det en förutsättning. Med en telefonväxel får kunden svar direkt, och kan välja att antingen bli uppringd senare eller att vänta kvar och få hjälp när en telefonist blir ledig.

De senaste åren har det även blivit allt vanligare med molnbaserade telefonväxlar, som ger möjlighet att koppla upp sig mot firmans växel även när man inte befinner sig på kontoret. En sådan lösning kallas mobil växel och använder sig av IP-telefoni, vilket innebär att samtalen kopplas via internet i stället för via telefonnätet. En mobil växel gör det möjligt för ett företag att knyta samman medarbetarna med varandra och med kunderna på ett helt nytt sätt.

Perfekt med mobil växel för en städfirma

För en städfirma, där de anställda ofta är ute på uppdrag, kan en mobil växel bli ett riktigt lyft. I stället för att behöva ringa upp de anställda enskilt kan an med en mobil växel skicka meddelanden till alla medarbetare, till utvalda grupper och så vidare. Medarbetarna själva kan ange sin status, om de har städuppdrag som pågår eller har avslutats, om de behöver påfyllning av material eller annat.

Det fina är dessutom att de kan koppla upp sig med den egna mobilen, via en app där de kan se en lista på uppdrag, sina medarbetares status, om någon är sjuk och behöver ersättas och så vidare. De kan chatta, skicka meddelanden, ta emot samtal och ringa, och de kan ställa in från vilket nummer samtalet ska ske, antingen det privata numret, företagets nummer eller något annat.

Gratis samtal inom företaget

Alla samtal, meddelanden och chattar som sker internt inom företaget blir gratis, eftersom kommunikationen sker över internet. Den enda kostnaden för den interna kommunikationen blir alltså den fasta kostnaden för växeln, vilket gör det betydligt lättare att ha kontroll över kostnaderna för kommunikation. Samtal till kunder kan även den ske till mycket låga kostnader. Tjänsten kan också skalas upp och ner, i takt med att företaget utvecklas och behoven av kommunikation ökar eller minskar.

Säkrare kommunikation, fler uppdrag

Sammantaget blir en mobil växel själva hjärtat i ett företags kommunikation, och för ett företag i städbranschen ökar möjligheterna att kommunicera både internt och gentemot kunder. Inga fler problem med missade samtal eller kunder som tappas bort i kommunikationen, vilket i sin tur innebär fler kunder och inkomster. Människor idag förväntar sig ett snabbt och professionellt bemötande när de behöver anlita en servicetjänst som städning, och med en mobil växel kan en städfirma möta detta krav.

10 Mar 2019

Välkommen

Här kan du läsa om hur du ska göra för att strukurera upp arbetet och spara tid.