Hygienen hos din tandläkare bör avgöra

I Stockholm så har man en större valfrihet vad gäller tandläkare än vad man har i andra städer. Faktum är att denna fråga blivit lite av en het, politisk potatis. För en person som bor i exempelvis Solna så är den enbart av godo då man kan välja tandläkare och använda konkurrensen för att få till stånd ett så lågt pris som möjligt. Det gör att tandläkare i Solna, Sundbyberg och övriga områden och förorter till Stockholm är billigare.

Men, är detta rättvist? Att en tandläkare har fri prissättning är gynnsamt för de som bor i städer där konkurrens finns - för andra så är det inte fullt lika tilltalande. I vissa orter i Sverige finns det till och med en uppenbar brist på tandläkare och det innebär att man måste åka flera mil enbart för en undersökning - och att priset då, som en följd av fri prissättning, kan bli högt.

Hur ska man attrahera tandläkare till mindre städer och orter i Sverige; kan man skapa incitament för dessa att välja bort Stockholm, Göteborg och Malmö? En lösning som diskuterats och som kanske borde hamna i ett större fokus gäller en skattereduktion för de som väljer att bosätta sig i en mindre ort. En annan handlar om avskrivning av studielån efter en tid i en eftersatt ort/stad. Inget av dessa förslag att förkasta direkt.

Hur ska du välja tandläkare i Solna?

Lyxproblemet i Stockholm och Solna är helt klart att föredra. Låt oss säga att du står inför att välja en tandläkare och där du velar lite mellan de olika mottagningar som finns. Vårt råd är att du baserar ditt val på hur det ser ut i lokalen och på mottagningen. Tyvärr så har många problem med hygien och städning och det visar sig i allt från undersökningsrum till väntrum. Väntrum går att acceptera på ett annat sätt - där kan patienterna vara de som drar in smuts och skräpar ned; men om det handlar om smuts inne i undersökningsrummet så är det en helt annan femma.

Dels så måste man leva upp till den standard som Socialstyrelsen ställer och dels så finns det också tydliga städplaner - i detalj (exempelvis SIV) att ta del av. Om du som patient skulle besöka en tandläkare som du anser ha sämre hygien på sin klinik så kan du dels klaga hos Socialstyrelsen och dels - naturligtvis! - se till att välja en annan tandläkare. Det finns många infektioner som kommit som en följd av bristande hygien och i och med att du är extremt exponerat i samband med en behandling av något slag - ett tandimplantat exempelvis - så bör hygienen spela en stor roll i hus du baserar ditt val.

Du går till en tandläkare med en förhoppning om att få friska, starka tänder - inte för att drabbas av någon infektion som en följd av att han sparat in pengar på städning.

På https://solnadental.se/ kan du läsa mer om modern tandvård.

30 Oct 2018

Välkommen

Här kan du läsa om hur du ska göra för att strukurera upp arbetet och spara tid.