Bättre butiksstädning ger mer arbetsglädje

Hygien är en fråga som definitivt påverkar trivseln på ett arbete – oavsett var man jobbar. Jobbar man på ett kontor och möts av smutsiga arbetsbord, av skitiga toaletter och en kök där en massa disk finns samlat – inte ovanligt – så trivs man sämre och därigenom så presterar man också betydligt sämre än vad man har potential att göra.

Frågan om städning är alltså något som en arbetsgivare bör at på allvar – på ett betydligt större allvar än vad fallet är på många arbetsplatser och i vissa branscher så påverkar även städningen hur man uppfattas av kunderna. Att jobba i exempelvis en butik innebär att det första intrycket kommer att fälla stort avgörande kring huruvida en kund stannar eller vänder på klacken redan i dörren. Ett första intryck där städningen definitivt har en stor del.

Butiksstädning är således viktigt både för personal och för kunderna och det är också därför det är oroande att så många fuskar med den. Det vill säga; många butiker ser butiksstädning som en utgift snarare än som något som de facto kan leda till en ökad omsättning.

Vi gör en jämförelse och säger att det hela handlar om två butiker i Stockholm där både säljer liknande saker – skor och kläder – men där den ena väljer att dra in på sin butiksstädning och där den andra väljer att utöka sin. Till en början kommer det här inte att märkas någonting; butikerna i fråga kommer att ha en liknande omsättning. Men; det som kommer att märkas allt eftersom tiden passerar är att kunderna till den butik vars butiksstädning dragits in kommer att vända i dörren i en större utsträckning. Detta ställt mot den andra butiken där kunderna utan tvekan kan gå runt och spendera tid medan de provar de kläder och skor som man tänkt sig att köpa.

Här kommer både ett rent hygieniskt perspektiv in  - det är renare och det är betydligt fräschare – men det kommer även in ett bemötande från personalen som helt enkelt trivs bättre i den rena butiken i Stockholm.

Bättre städning ger färre sjukdagar

Dessutom – som ett sista argument till varför butiksstädning och städning även på andra arbetsplatser – kontor-, bygg- och exempelvis skolstädning – är så viktig: hur ser det ut med sjukdagar?


Faktum är att smuts – framförallt i kök och på toaletter – är ytterst trivsamma miljöer för baciller och bakterier; något som definitivt påverkar hur ofta man blir sjuk. Har du som butiksägare problem med ett högt antal sjukdagar så kan en enkel sak som utökad butiksstädning vara lösningen för att sänka kostnaderna som dessa för med sig.

19 May 2017

Välkommen

Här kan du läsa om hur du ska göra för att strukurera upp arbetet och spara tid.